Споредување На Windows 10 Home И Windows 10 Pro

Windows 10 е оперативен систем кој веќе е добро познат со веќе големи подобрувања, кои ќе ви се допаднат. Еве ги и основните разлики:
Извор: Microsoft.com
* Не е поддржано во сите региони
** Потребен специјализиран хардвер за биометричко препознавање
СЕРТИФИКАТ ЗА АВТЕНТИЧНОСТ COA
COA е налепница или етикета, која обично е залепена на компјутерското куќиште или на некои понови лаптопи во батерискиот простор.
Критериумите за COA и / или производот никогаш не треба да се купуваат одделно од производот.
 
Самостојни сертификати COA
Дефиниција: Потврдите за автентичност се сертификати за автентичност кои се продаваат одделно - без придружниот софтвер чија автентичност го потврдуваат.
Тие често се нарекуваат "вишок инвентар" или "неискористени етикети" и во повеќето случаи се фалсификувани COA. Купување на автономни сертификати COA и нивно нудење како оригинални за доверчивите клиенти е форма на пиратерија.

Начини на заштита: сертификатите за авторски права никогаш не треба да се продаваат, испорачуваат или купуваат одделно без да бидат прикачени на компјутер или со соодветен софтвер на Microsoft (или комплетен производ или Microsoft OEM софтвер стекнат од креаторите на системот). Не станувајте жртва на самостојни сертификати!
Windows 10 
За COA, залепен на компјутер, коj претходно e инсталиран или лиценциран за Windows 10, COA го содржи името на продуктот отпечатено на етикетата, како и функции за спречување на фалсификување, како што се:
 
- Длабок печат - користи посебен метод за печатење, што ги остава проекциите на мастило по површината на етикетата. Можете да ги почуствувате со прстот по површината. Десната страна на етикетата треба да биде помазна на допир, отколку зоната со длабокиот печат од левата страна.

- Скриена слика - Погледнете директно на етикетата и потоа полека менувајте го аголот на гледање, со поместување на аголот на гледање на етикетата "М" ќе се појави веднаш под логото на Windows.
Скривање на Продуктов клуч

Во прилог на горенаведените карактеристики, COA со датум на издавање по почетокот на февруари 2016 година може да има дополнителна функција за криење што опфаќа дел од продуктовиот клуч на COA.
Скриената област се состои од мала јасна етикета од сребрен материјал, што се отстранува со бришење, кој се применува за криење на дел од Клучниот производ со 25 карактери.
Слично на лотаријните билети или ваучери за награди, ваа скриена заштита е наменета да го заштити клучот на корисникот од примање и користење на неовластени лица.
Кога е потребно да се искористи Продуктовиот клуч од страна на законскиот сопственик треба да се избрипи сребрениот материјал со нокт или метална пара за да ги открие сите 25 знаци за активирање на Продуктот.
Корисникот може да види на прв поглед дали ознаката COA е злонамерно изменета. Сребрениот материјал кој треба да се избрише мор да биде потполно непроменет и да покрива делот со 25-те знаци на производот. Кога ќе го добиете, ако е отстранета доволен дел од сребрениот материјал и се гледаат сите 25 знаци, ова значи дека ознаката COA е злонамерно изменета и клучот на производот може да биде компромитиран или злоупотребен. Ако наидете на било каков проблем со користење на клучот за активирање, контактирајте го ОЕМ (Производителот на оригинална опрема) за поддршка.
Ако сребрениот материјал што треба да се избрише целосно недостасува во скриената област, можно е да има транспарентна етикета во оваа област, што е доказ дека функцијата за сокривање е достапна и дека избришениот материјал е отстранет.

Оваа функција за заштита на криењето е додадена во сертификатот на Microsoft со цел заштита на корисниците.
Microsoft го презема овој дополнителен чекор за да обезбеди заштита од неовластена употреба Продуктовиот клуч. Потрошувачите треба да имаат на ум дека Продуктовиот клуч е ценен предмет на пиратерија и препорачливо е да се преземат мерки на претпазливост за да се избегне неовластен пристап.
Не ставајте како Боб!
Ова ќе доведе до финансиски загуби, зашто ќе ја оштетите Вашата репутација и тоа ќе се одрази врз Вашите идни финансиски приходи.

За да избегнете сето ова, користете или нудете само легален софтвер на Microsoft.

Како официјален партнер на Microsoft за обновени компјутери, Вие можете да се потпрете на DDCOM како дистрибутер на обновена компјутерна техника со претходно инсталиран легален софтвер при тоа на најдобри и профитабилни цени.
 
Facebook
Twitter
Website
LinkedIn
Google Plus
Instagram
YouTube