Што е Premium Refurbished? - Ново во ddstore.mk

 
Refurbished компјутери со
ИСКЛУЧИТЕЛЕН PREMIUM КВАЛИТЕТ

 
Најквалитетно обновени компјутери и лаптопи со брза достава и 2 години гаранција.
Ново во DDSTORE.MK
Нашата мисија е да обезбедиме исклучително добри реновирани ИТ производи на македонскиот пазар, со брза испорака. Нашиот тим на експерти, со повеќе од 14 години искуство, обезбедува извонреден квалитет на нашите производи и услуги.

Вашиот успех е и наш!
Што е Premium Refurbished
ЗАШТЕДА НА ВРЕМЕ & ПАРИ
1. Проверка и проценска на секој компјутер посебно (во случај на физички оштетувања, на пр. гребнатини, пукнатини или вдлабнатини, компјутерите се означуваат како B / C категорија.).

2. Чистење на компјутерите од прашина (и надвор и одвнатре) со компримиран воздух.

3. Надворешен визуелен преглед и отстранување на етикетата.
 
4. Хемиско чистење на куќиштата.
 
5. Корекција по куќиштата на класа А и B (се отстрануваат вдлабнатини, пукнатини и длабоки гребнатини).

6. Целиот компјутер се пребојува, се суши.

7. Замена на делови што недостасуваат (на пр. гумени стапала) и пластични капаци ако е потребно.

8. Тест на функционалност: вклучување и поврзување на компјутерот со нашата мрежа.

9. Комплетна хардверска проверка за функционалноста со
софтвер за ревизија (спецификации, делови што се предмет на ревизија, состојба на HDD, итн.)
 
10. Секој компјутер е завиткан во заштитна фолија (со топлина), а етикетите се нанесуваат на фолијата (проект за идентификација, модел и спецификации).

11. Пакување на единиците од класа А на палети - подготвени за продажба*.
Refurbished компјутери - комплетна онлајн понуда
Website
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube